Audit Center Hlavná stránka

Spoločnosť IN ENERGY s.r.o. vznikla v roku 2014. Zameriava sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti prípravy a realizácie projektov podporených z fondov EÚ  dotácií a grantov. Klientom ponúka služby na vysokej profesionálnej úrovni.

Cieľom spoločnosti je zabezpečiť spokojnosť s poskytovanými službami a vytváranie trvalého vzťahu s klientom. 

„Pomôžeme Vám zrealizovať Váš projektový zámer s ľahkosťou a vysokou profesionalitou.“